Tuesday, December 24, 2013

tối noel gặp VTT lúc hơn 7h tối

Lần đầu gặp nhau đêm noel, cùng nhau đến nhà thờ đứng ngoài dự lễ rồi về, tặng cho cái ... thế là quen nhau nói chuyện tiếp thôi.

24/12/2013